Nyhedsbreve for kapitalmarkedsområdet

Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet udkommer 3-4 gange om året. Nyhedsbrevet orienterer bl.a. om nyt inden for området, giver gode råd til børsnoterede virksomheder om håndtering af intern viden og meget mere.

14 resultater

 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - januar 2021
  Emne:
  2021, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse, at en fortrolighedsaftale ikke i sig selv kan begrunde, at et selskab kan udsætte offentliggørelsen af intern viden.Du kan også læse om pligten til at udarbejde en liste over ledende medarbejdere og om nye regler om insiderlister for SMV-vækstmarkeder.Endelig kan du se en oversigt over de offentliggjorte tilsynsreaktioner på kapitalmarkedsområdet i 2020.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Juni 2020
  Emne:
  2020, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om og downloade den nye blanket, du skal bruge for at få registeret en repræsentant på en obligationsudstedelse. Du kan også læse om en række emner relateret til markedsmisbrugsforordningen, herunder hvornår der er tale om intern viden i en række forskellige situationer, f.eks. i forbindelse med generalforsamlinger, og hvilke forpligtelser et børsnoteret selskab har ved lækage af intern viden. Derudover kan du få en status på MAR-review. Endelig kan du læse lidt om Finanstilsynets nye praksis for offentliggørelse af tilsynsreaktioner. God læselyst.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Marts 2020
  Emne:
  Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du bl.a. læse om en række emner relateret til markedsmisbrugsforordningen.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - December 2019
  Emne:
  Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om intern viden, f.eks. om intern viden altid har en resultatmæssig påvirkning. Du kan også få hjælp til at forstå, hvordan du udfylder underretningsskemaet og udsættelsesloggen, når du udsætter offentliggørelsen af intern viden.
 • Høring – revision af MAR
  Emne:
  2019, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  The European Securities and Markets Authority (ESMA) er påbegyndt revision af markedsmisbrugsforordningen (MAR).
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Oktober 2019
  Emne:
  Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om praksisændringer for indberetning af storaktionærmeddelelser og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Maj 2019
  Emne:
  Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  Denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet giver svar på, hvornår de børsnoterede virksomheder kan inddrage analytikernes forventninger i vurderingen af intern viden.
 • Udstedere skal offentliggøre ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner fra september 2019
  Emne:
  2019, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  Finanstilsynet ændrer praksis for offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner. Fra den 1. september 2019 skal udstedere offentliggøre til markedet.
 • Temaundersøgelse om insiderlister
  Emne:
  2019, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  Finanstilsynet har i en ny rapport set nærmere på, om udstederne overholder pligten til at føre insiderlister, og om insiderlisterne bliver udarbejdet og ajourført i overensstemmelse med reglerne.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Marts 2019
  Emne:
  2019, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I årets første nyhedsbrev indenfor kapitalmarkedsområdet får du bl.a. en status på Finanstilsynets temaundersøgelse om insiderlister.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - December 2018
  Emne:
  2018, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  Denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev sætter fokus på de børsnoterede selskabers offentliggørelse af halvårsrapporter.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Oktober 2018
  Emne:
  2018, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  Denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev sætter fokus på vigtigheden af, at storaktionærbesiddelser og ledende medarbejderes transaktioner indberettes til Finanstilsynet og offentliggøres til markedet.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - April 2018
  Emne:
  2018, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  Nyheder og information for kapitalmarkedsområdet.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - December 2017
  Emne:
  2017, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  Her kan Finanstilsynets nyhedsbrev fra december 2017 ang. intern viden og insiderlister læses.