Nyhedsbreve for kapitalmarkedsområdet

Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet udkommer 3-4 gange om året. Nyhedsbrevet orienterer bl.a. om nyt inden for området, giver gode råd til børsnoterede virksomheder om håndtering af intern viden og meget mere.

22 resultater

 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – marts 2024
  Emne:
  2024, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – december 2023
  Emne:
  2023, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – september 2023
  Emne:
  2023, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – juni 2023
  Emne:
  Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – marts 2023
  Emne:
  2023, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  Læs mere om offentlige udbudssager, prospektudkast og intern viden.
 • Ændringer i OAM ved indberetning af intern viden og finansielle rapporter med intern viden
  Emne:
  2023, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  Finanstilsynet lancerer den 11. januar 2023 en række ændringer i de oplysninger, som udsteder skal angive ved indberetning af års- og halvårsrapporter, som indeholder intern viden, og ved indberetning af intern viden, som har været udsat.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – december 2022
  Emne:
  2022, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – oktober 2022
  Emne:
  2022, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – juni 2022
  Emne:
  2022, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – februar 2022
  Emne:
  2022, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – december 2021
  Emne:
  2021, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
 • Finanstilsynet lancerer nyt indberetningssystem
  Emne:
  Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet, 2021
  Den 1. december 2021 lancerer Finanstilsynet et nyt indberetningssystem, OAM, der skal erstatte OASM. Det nye system er blevet opfrisket med henblik på bl.a. at gøre det mere brugervenligt og sikkert. Bemærk, at OASM bliver lukket den 28. november 2021, og det er derfor ikke muligt at indberette meddelelser i perioden fra den 28. november og frem til det nye OAM-system er i drift.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – juni 2021
  Emne:
  2021, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du bl.a. læse, at mange storaktionærer begår væsentlige fejl ved indberetning af storaktionærmeddelelser. Du kan også læse om disclosureforordningen, der nu er trådt i kraft, om vigtigheden af at bruge korrekte CFI-koder, og om en undersøgelse af ledende medarbejderes indberetning af transaktioner.Endelig kan du læse om en dom, hvor markedsmanipulation udløste en fængselsstraf.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - januar 2021
  Emne:
  2021, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse, at en fortrolighedsaftale ikke i sig selv kan begrunde, at et selskab kan udsætte offentliggørelsen af intern viden.Du kan også læse om pligten til at udarbejde en liste over ledende medarbejdere og om nye regler om insiderlister for SMV-vækstmarkeder.Endelig kan du se en oversigt over de offentliggjorte tilsynsreaktioner på kapitalmarkedsområdet i 2020.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Juni 2020
  Emne:
  2020, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om og downloade den nye blanket, du skal bruge for at få registeret en repræsentant på en obligationsudstedelse. Du kan også læse om en række emner relateret til markedsmisbrugsforordningen, herunder hvornår der er tale om intern viden i en række forskellige situationer, f.eks. i forbindelse med generalforsamlinger, og hvilke forpligtelser et børsnoteret selskab har ved lækage af intern viden. Derudover kan du få en status på MAR-review. Endelig kan du læse lidt om Finanstilsynets nye praksis for offentliggørelse af tilsynsreaktioner. God læselyst.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Marts 2020
  Emne:
  Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet, 2020
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du bl.a. læse om en række emner relateret til markedsmisbrugsforordningen.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - December 2019
  Emne:
  Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet, 2019
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om intern viden, f.eks. om intern viden altid har en resultatmæssig påvirkning. Du kan også få hjælp til at forstå, hvordan du udfylder underretningsskemaet og udsættelsesloggen, når du udsætter offentliggørelsen af intern viden.
 • Høring – revision af MAR
  Emne:
  2019, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  The European Securities and Markets Authority (ESMA) er påbegyndt revision af markedsmisbrugsforordningen (MAR).
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Oktober 2019
  Emne:
  Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om praksisændringer for indberetning af storaktionærmeddelelser og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Maj 2019
  Emne:
  Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  Denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet giver svar på, hvornår de børsnoterede virksomheder kan inddrage analytikernes forventninger i vurderingen af intern viden.