ESMA oplyser om håndtering af data i tilfælde af no-deal Brexit den 31. oktober

I forlængelse af tidligere meddelelser om Brexit oplyser ESMA om sine forberedelser af et muligt no-deal Brexit den 31. oktober, herunder hvordan det vil påvirke brugen af britisk data i ESMA’s databaser og MiFID II-beregninger.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har den 7. oktober 2019 udsendt en opdateret meddelelse om de foranstaltninger, ESMA har gjort for at håndtere et eventuelt no-deal Brexit den 31. oktober. Meddelelsen er en opfølgning på tidligere information, som ESMA udsendte i februar og marts.

 

Meddelelsen fra ESMA beskriver grundlæggende, hvordan ESMA vil håndtere et no-deal Brexit i forhold til brug af data og MiFID II-beregninger.  Derudover har ESMA opdateret sin meddelelse om Brexits betydning for, hvordan MiFID/MiFIR II og benchmarkforordningen finder anvendelse, f.eks. i forhold til efterhandelsgennemsigtighed og britiske benchmarkadministratorer. Endelig har ESMA udarbejdet en Data Operational Plan, som vil blive bragt i anvendelse i tilfælde af no-deal Brexit den 31. oktober. Heri angiver ESMA blandt andet, hvordan de markedsaktører, der er i berøring med ESMA’s it-systemer, skal forholde sig i tilfælde af no-deal Brexit.

 

Læs mere på ESMA’s hjemmeside her