Notat vedr. sanktionering af overskridelser på likviditetsområdet

Notat vedrørende Finanstilsynets udgangspunkt for sanktionering af eventuelle overskridelse af LCR-kravet, LCR-valutakravet for SIFI’er samt overskridelse af likviditetspejlemærket i Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter. Hensigten med notatet er at skabe gennemsigtighed i Finanstilsynets praksis, når institutterne overskrider de forskellige krav til institutternes likviditet, samt at skabe klarhed over institutternes oplysningsforpligtigelser i forbindelse med sådanne overskridelser.

Læs hele notatet her.

Læs også: Afgørelse om yderligere likviditetskrav for danske SIFI’er