Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling

Finanstilsynet har offentliggjort et notat om udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af generalforsamlinger, herunder hvornår udsteder, ved videregivelsen af intern viden, skal foretage offentliggørelse heraf.

Notatet klarlægger det materielle indhold i – og den praktiske anvendelse af – bestemmelsen i § 27, stk. 2, 1. pkt., sammenholdt med 4. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v.