Advarsel mod Camelot Advisors Immobilien

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Camelot Advisors Immobilien uopfordret har tilbudt danske investorer at formidle finansielle tjenesteydelser. Selskabets adresse er The Center, 99 Queens Road, Central, Hong Kong og selskabet har hjemmesiden www.camelotadvisors.com


Camelot Advisors Immobilien har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet. 


Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.


I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.