Vejledning til selskaberne om QIS5

Finanstilsynet har identificeret områder i QIS5 specifikationerne, hvor en særskilt vejledning synes nødvendig, eller hvor særlige danske forhold gør sig gældende. På den baggrund har tilsynet udarbejdet en vejledning til brug for selskabets arbejde med QIS5 øvelsen. Særligt for de dele, som vedrører livsforsikring har der vist sig behov for vejledning. Det vedrører især opgørelsen af hensættelserne samt samspillet mellem QIS5 og kontribution. 

Formålet med vejledningen er at sikre en ensartet fortolkning af de tekniske specifikationer, således at besvarelserne af QIS5 kan anvendes som et samlet billede af effekten af overgangen til Solvens II.

På nogle områder er det gjort klart at vejledningen gælder til brug for QIS5 som en indikation af, at yderligere arbejde på emnet forudses inden implementeringen af Solvens II.

Sideløbende med øvelsen er det naturligvis muligt at stille spørgsmål til tilsynet.

Tilsynet vil løbende offentliggøre spørgsmål og svar.

Se vejledningen her (pdf)