Regler

På denne side finder du love, overgangsbestemmelser, bekendtgørelser m.v. relateret til solvens

Kravene til virksomhedernes solvens og minimumskapital har til formål at sikre, at virksomhederne har kapital til at opfylde kreditorernes krav.

Reglerne om mindstekrav til solvensdækningen samt den minimumskapital, som virksomhederne skal have, findes i lov om finansiel virksomhed. Lov om finansiel virksomhed indeholder desuden alle regler om den kapital, som kan medregnes ved opgørelsen af de finansielle virksomheders basiskapital.

De detaljerede regler om den risiko, som kapitalen skal måles i forhold til (de risikovægtede poster), kan du finde i de bekendtgørelser, som Finanstilsynet har udstedt herom: 

For at se andre gældende regler inden for forsikringsområdet se Finanstilsynets lovsamling.