ØMU-gælden

ØMU-gælden fordelt på EU27 landene

Bekendtgørelsen nr. 553 af 1. juni 2016 om risikomærkning af investeringsprodukter angiver, at danske og udenlandske finansielle virksomheder, som formidler køb af investeringsprodukter eller udøver investeringsrådgivning til detailkunder her i landet, samt finansielle rådgivere, skal oplyse om risikomærkningen af den type af investeringsprodukter, som der formidles eller ydes investeringsrådgivning omkring. 

Som tillæg til § 4, stk. 2 i vejledningen til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter offentliggør Finanstilsynet hermed EU27 landenes respektive offentlige bruttogæld (ØMU-gælden). Opgørelsen fremgår af nedenstående figur, og viser, hvor stor en andel af BNP den nuværende statsgæld udgør i landene hver især.