PRIIP'er

ESA retningslinjer

Find skemaet.

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EØS-relevant tekst)

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Formålet med forordningen er at hjælpe investorer med at forstå og sammenligne produkternes vigtigste aspekter og risici. Finanskrisen i 2007-2008 viste, at mindre og ikkeprofessionelle investorer ikke havde tilstrækkelig forståelse af kompleksiteten af de finansielle produkter, de havde investeret i. Med forordningen er de, der producerer eller sælger investeringsprodukter, forpligtet til at stille dokumenter med central information om produkterne til rådighed for investorerne.

PRIIP-forordningen indeholder krav til udarbejdelse af et dokument med central investorinformation (CI-dokument), når sammensatte investeringsprodukter og forsikringsbaserede investeringsprodukter udbydes til detailinvestorer.

Læs mere på Rådets pressemeddelelse om vedtagelse af PRIIP-forordningen fra november 2014.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 29/12/2014

Anvendelsesdato: 01/01/2018

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.