EU-myndigheder

Her finder du information om EU-myndighederne på det finansielle område. På det mikroprudentielle område, EBA, EIOPA og ESMA og på det makroprudentielle område, ESRB.

En stor del af Finanstilsynets internationale arbejde er at deltage i Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), der danner rammen for økonomisk tilsyn i EU . Det blev etableret i 2010 med henblik på at sikre en bedre koordination og tilgang til det finansielle område og består af et makroprudentielt og mikroprudentielt tilsynsled.  

Det makroprudentielle tilsynsled udgøres af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), hvor der er deltagelse af den Europæiske Central Bank, de nationale centralbanker, de tre europæiske tilsynsmyndigheder og EU-Kommissionen.

Det mikroprudentielle led udgøres af de tre europæiske finansielle tilsynsmyndigheder (ESA'erne), som Finanstilsynet deltager i sammen med de øvrige nationale finanstilsyn i EU:

Herunder kan du se opbygningen af Det Europæiske Finanstilsynssystem.

Figuren viser de underliggende institutioner under ESFS 

Herunder kan du finde forordningerne for EU-myndighederne, der sætter rammen for myndighedernes arbejde: