Bæredygtige finansieringer - oplysninger

ESA retningslinjer

Find skemaet.

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Der bliver indført krav om offentliggørelse af informationer om bæredygtige investeringer og risici. Finansielle aktører skal aktivt tage stilling til og offentligt redegøre for, hvordan de integrerer hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-faktorer) i investerings- og rådgivnings-processer, dels at finansielle aktører skal offentliggøre oplysninger om finansielle produkter, der sælges som værende bæredygtige investeringer. Der er krav til aktiv stillingtagen til ESG-faktorer samt ensartede informationskrav skal styrke brugerenes mulighed for at sammenligne forskellige finansielle produkter og styrke finansielle virksomheders tilgang til bæredygtighed. Formål er at understøtte og i sidste ende øge investeringer i bæredygtige aktiviteter.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 29/12/2019

Anvendelsesdato: 10/03/2021

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.