Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om valg og sammensætning af bestyrelsen for en fond eller forening, der ejer...


628 af 21/06/2004
Lov i pdf format:BEK nr 628 af 21. juni 2004

Bekendtgørelse nr. 187 af 19. marts 2002 om valg og sammensætning af bestyrelsen for en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ophæves den 3. juli 2004.

Finanstilsynet, den 21. juni 2004

Henrik Bjerre-Nielsen

/Jørn Andersen