Hvidvask - love, bekendtgørelser og vejledninger

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger.  Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, samt se, om den givne retskilde fortsat er gældende.


Hvidvask

Lov

LBK nr. 316 af 11/03/2022 - Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

In English

The AML Act (Consolidated act no. 1782 of 27 December 2020)

Bekendtgørelser 

BEK nr 552 af 02/05/2022  - Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven

BEK nr 1330 af 09/09/2020 - Bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse

BEK nr. 2365 af 09/12/2021 - Betingelser for etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer af virksomheder og personer fra højrisikotredjelande i Danmark og for etablering af filialer og repræsentationskontorer i højrisikotredjelande 

BEK nr 1704 af 20/12/2017 - Indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

BEK nr 1403 af 01/12/2017 - Indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

BEK nr. 311 af 26/03/2020 - Lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

BEK nr. 2364 af 09/12/2021 - Hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

BEK nr 1288 af 15/11/2017 - Anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask

BEK nr 727 af 09/06/2017 - Delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven

BEK nr 857 af 14/06/2022  - Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

Vejledninger

VEJ nr 9864 af 28/10/2020 - Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)