Hvidvask - love, bekendtgørelser og vejledninger

Lovsamling på hvidvaskområdet.

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

 

Hvidvask

Lov

LBK nr 1782 af 27/11/2020  – Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Bekendtgørelser

BEK nr. 1280 af 02/12/2019 - Betingelser for etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer af virksomheder og personer fra højrisikotredjelande i Danmark og for etablering af filialer og repræsentationskontorer i højrisikotredjelande 

BEK nr 1704 af 20/12/2017 - Indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

BEK nr 1403 af 01/12/2017 - Indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

BEK nr. 311 af 26/03/2020 - Lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

BEK nr 1358 af 30/11/2017 - Hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

BEK nr 1288 af 15/11/2017 - Anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask

BEK nr 727 af 09/06/2017 - Delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

Vejledninger

VEJ nr 9864 af 28/10/2020 - Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)