Hvidvask - love, bekendtgørelser og vejledninger

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger.  Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, samt se, om den givne retskilde fortsat er gældende.


Hvidvask

Lov

LBK nr. 316 af 11/03/2022 - Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

In English

The AML Act (Consolidated act no. 1782 of 27 December 2020)

Bekendtgørelser 

BEK nr. 1140 af 28/08/2023 – Bekendtgørelse om landbaserede væddemål

BEK nr. 1114 af 25/08/2023 - Bekendtgørelse om en central automatisk mekanisme for oplysninger om betalingskonti, bankkonti og deponeringsbokse

BEK nr. 658 af 30/05/2023 - Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer 

BEK nr. 657 af 26/05/2023 – Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Hvidvasksekretariatet

BEK nr. 431 af 11/04/2023 – Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning

BEK nr. 857 af 14/06/2022 - Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. 

BEK nr. 552 af 02/05/2022 - Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven 

BEK nr. 2366 af 09/12/2021 - Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af personer og virksomheder i Finanstilsynets hvidvaskregister

BEK nr. 2365 af 09/12/2021 - Bekendtgørelse om betingelser for etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer af virksomheder og personer fra højrisikotredjelande i Danmark og for etablering af filialer og repræsentationskontorer i højrisikotredjelande

BEK nr. 2364 af 09/12/2021 - Bekendtgørelse om, hvilke virksomheder og personer der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 

BEK nr. 311 af 26/03/2020 - Bekendtgørelse om lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) for udstedere af elektroniske penge

BEK nr. 1376 af 12/12/2019 - Bekendtgørelse om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere

BEK nr. 1290 af 29/11/2019 - Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

BEK nr. 1276 af 29/11/2019 - Bekendtgørelse om online væddemål

BEK nr. 1274 af 29/11/2019 - Bekendtgørelse om onlinekasino 

BEK nr. 1288 af 15/11/2017 - Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask

BEK nr. 727 af 09/06/2017 - Bekendtgørelse om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven

Vejledninger

VEJ nr. 9426 af 16/05/2023 - Vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kunde-kendskabsprocedurer

VEJ nr. 10044 af 30/09/2022 - Vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven til vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering

VEJ nr. 9864 af 28/10/2020 –  Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme