Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt ...


979 af 04/12/2003
Lov i pdf format:HENT

I medfør § 33 stk. 3, i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed, fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil