Bekendtgørelse for Grønland om store engagementer


619 af 23/06/2005
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 148 og § 373, stk. 2, i anordning nr. 1252 af 15. december 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil