Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber


273 af 15/04/2005
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 18, stk. 1, § 143, nr. 1, 2 og 5, § 273, stk. 2, og § 373, stk. 2, i anordning nr. 1252 af 15. december 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil