Bekendtgørelse for Grønland om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser


GL001 af 22/12/2004
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 196 og § 373, stk. 2, i anordning nr. 1252 af 15. december 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil