Bekendtgørelse for Grønland om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske ...


274 af 18/04/2005
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 1, stk. 3, og § 373, stk. 2, i anordning nr. 1252 af 15. december 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil