Bekendtgørelse for Grønland om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber


265 af 14/03/2017

Se den tilknyttede PDF-fil