Bekendtgørelse for Færøerne om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser


204 af 16/03/2006
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 30, stk. 1, § 32, stk. 3, og § 93, stk. 3, i kongelig anordning nr. 87 af 10. februar 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil