Bekendtgørelse for Færøerne om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insider....


179 af 14/03/2006
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 28 a, stk. 8, § 37, stk. 10, § 38, stk. 5, og § 93, stk. 3, i kongelig anordning nr. 87 af 10. februar 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil