Bekendtgørelse for Færøerne om koncerninterne transaktioner


187 af 14/03/2006
Lov i pdf format:HENT

I medfør af § 181, stk. 1, og § 373, stk. 4, i kongelig anordning nr. 86 af 10. februar 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, og § 14, stk. 4, og § 93, stk. 3, i kongelig anordning nr. 87 af 10. februar 2006 om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. fastsættes:

Se den tilknyttede pdf-fil