Færøerne

Punktet "Færøerne" indeholder de gældende regler for Færøerne, der udgør det juridiske grundlag for Finanstilsynets virksomhed. Det vil sige anordninger om ikraftsættelse for Færøerne af danske love og bekendtgørelser, særlige færøske bekendtgørelser samt danske lov og bekendtgørelser, som gælder direkte for Færøerne. Lovsamlingen opdateres løbende.