Andre tilsynslove

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger.  Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, samt se, om den givne retskilde fortsat er gældende.


ATP

Lov

LBK nr 1110 af 10/10/2014 - Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse

BEK nr 723 af 28/05/2020 - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

BEK nr 1789 af 27/12/2018 - Indbetaling af ATP-bidrag af godtgørelse ved voksen- og efteruddannelse

BEK nr 1788 af 27/12/2018 - Indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

BEK nr. 1600 af 27/12/2019 Beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død

BEK nr 1419 af 28/11/2018 - Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2019 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1216 af 10/10/2018 - Lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 612 af 23/05/2018 - Vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1344 af 28/11/2017 - Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2018 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1608 af 13/12/2016 - Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2017 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1393 af 24/11/2016 - Ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1390 af 24/11/2016 - Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 771 af 31/05/2022 - Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 187 af 18/02/2016 - Konvertering af pensionstilsagn i Arbejdsmarkedets Tillægspension afgivet før 1. januar 2016

BEK nr 1840 af 23/12/2015 - Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2016 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1348 af 30/11/2015 - Indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

BEK nr 1401 af 13/12/2019  - Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser

BEK nr 1345 af 30/11/2015 - Betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse

BEK nr 1344 af 30/11/2015 - Indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud

BEK nr 1385 af 25/11/2015 - Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1505 af 16/12/2014 - Garantibidrag og tarif i 2015 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1352 af 02/12/2013 - Ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1342 af 20/11/2013 - Garantibidrag og tarif i 2014 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1460 af 21/12/2012 - Konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2012

BEK nr 1459 af 21/12/2012 - Garantibidrag og tarif i 2013 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1357 af 22/12/2011 - Garantibidrag og tarif i 2012 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1257 af 11/11/2010 - Garantibidrag og tarif i 2011 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1284 af 16/12/2009 - Særlig udbetalingsmulighed og overførsel af indestående i Særlig Pensionsopsparing

 BEK nr 1346 af 23/11/2023 - Revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og LD Fond

BEK nr 1235 af 09/12/2009 - Garantibidrag og tarif i 2010 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1059 af 11/11/2009 - Adgang for selvstændige erhvervsdrivende til at bevare medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 1104 af 20/11/2008 - Garantibidrag og tarif i 2009 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 143 af 28/02/2008 - Konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2008

BEK nr 142 af 28/02/2008 - Garantibidrag og tarif i 2008 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr. 2295 af 30/11/2021 - Fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 936 af 26/11/2003 - A conto overførsel og endelig afregning af Særlig Pensionsopsparing fra de statslige told- og skattemyndigheder til Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 699 af 06/09/1999 - Endelig afregning af beregnet midlertidig pensionsopsparing mellem de statslige told- og skattemyndigheder og Arbejdsmarkedets Tillægspension

BEK nr 932 af 07/12/1995 - Arbejdsmarkedets Tillægspension om afgangsordenen for arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanterne af ATP's repræsentantskab og bestyrelse 

BEK nr 104 af 15/02/1989 - Kompensation for arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (Om beregning og udbetaling m.v. af kompensation)

BEK nr 84 af 28/02/1979 - Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Om udpegning af visse medlemmer af repræsentantskabet) 

Vejledninger

VEJ nr 9373 af 06/06/2014 - Overenskomst mellem Kongeriget Danmark og Folkerepublikken Kina om social sikring

VEJ nr 9267 af 05/04/2011 - Overenskomst mellem Danmark og Indien om social sikring

VEJ nr 49 af 06/08/2008 - Overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om social sikring

VEJ nr 9268 af 23/10/2006 - Overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

VEJ nr 9269 af 10/05/2004 - Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

VEJ nr 3601 af 01/12/1988 - Tillæg til vejledning om ATP

VEJ nr 3001 af 01/01/1987 - Supplement til Vejledning om FOK

 

AES

Lov

LBK nr. 376 af 31/03/2020 - Lov om arbejdsskadesikring

Bekendtgørelser

BEK nr 646 af 28/06/2019 - Betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.

BEK nr 645 af 28/06/2019 - Finansiering af visse erstatninger m.v., der udbetales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

BEK nr 1033 af 28/05/2021 - Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

BEK nr 6 af 04/01/2019 - Afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

BEK nr 1271 af 28/11/2019 - Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser

BEK nr 1482 af 02/12/2016 - Underretning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om visse kræftformer, der kan være erhvervsbetingede

BEK nr 1728 af 30/11/2020 - Bekendtgørelse om brancheundergrupper i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

BEK nr. 905 af 26/08/2019Forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget

BEK nr 901 af 24/06/2016 - Forsikringsselskabernes adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler m.v. efter lov om arbejdsskadesikring

BEK nr 900 af 24/06/2016 - Betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring

BEK nr 1346 af 23/11/2023 - Revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og LD Fonde

BEK nr 1012 af 28/10/2009 - Ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

BEK nr 990 af 09/10/2009 - Beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

BEK nr 1308 af 16/12/2008 - Finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

BEK nr 1271 af 26/10/2007 - Frivillig sikring i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Vejledninger

VEJ nr 9031 af 10/01/2019 - Fastsætte årsløn efter lov om arbejdsskadesikring for skader sket i 2019

VEJ nr 9960 af 20/11/2018 - Regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde

VEJ nr 9002 af 02/01/2020  - Genvurdering (remonstration) efter arbejdsskadesikringsloven

VEJ nr 9817 af 24/08/2017 - Genoptagelse af sager efter lov om arbejdsskadesikring

VEJ nr 9086 af 03/02/2017 - Méntabel

VEJ nr 9679 af 29/06/2016 - Forældelse af krav efter arbejdsskader

VEJ nr 9659 af 28/06/2016 - Foreningers pligt til at tegne arbejdsskadesikring

VEJ nr 10993 af 10/11/2015 - Senfølger efter bløddelsskader

VEJ nr 9946 af 24/11/2014 - Erstatning for tab af erhvervsevne

VEJ nr 10520 af 10/10/2014 - Særlig godtgørelse

VEJ nr 19333 af 30/04/1997 - Information til kommunernes sagsbehandlere om arbejdsskader 

VEJ nr 19301 af 31/12/1994 - Arbejdsskadestyrelsens vejledning om erstatning ved dødsfald 

 

Finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

Lov

LBK nr. 2016 af 01/11/2021 Lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

Bekendtgørelser

BEK nr 1645 af 18/12/2018 - Produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter

BEK nr 752 af 23/04/2021 - Bekendtgørelse om god skik for boligkredit

BEK nr. 750 af 29/05/2020 - Oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

BEK nr 553 af 01/06/2016 - God skik for finansielle rådgivere

BEK nr 331 af 07/04/2016 - Risikomærkning af investeringsprodukter

BEK nr 653 af 30/05/2018 - Finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler

BEK nr 2092 af 14/12/2020 - Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

BEK nr. 2178 af 26/11/2021 - Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v.

BEK nr 1219 af 20/11/2019  - Klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

BEK nr 329 af 07/04/2016 - Kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

BEK nr 1251 af 01/11/2013 - Kompetencekrav til finansielle rådgivere

Vejledninger

VEJ nr 9887 af 08/09/2016 - Til bekendtgørelse nr. 329 af 7. april 2016 om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere

VEJ nr 9540 af 16/06/2016 - Til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

 

Garantifond for indskydere og investorer

Lov

LBK nr. 356 af 02/04/2020 - Lov om en indskyder- og investorgarantiordning

 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Lov

LOV nr 58 af 30/01/2018 -  Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

LBK nr 1109 af 09/10/2014 - Lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelser

BEK nr 1215 af 10/10/2018 - Lønpolitik og aflønning i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

BEK nr 1414 af 24/11/2016 - Indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

BEK nr 1389 af 24/11/2016 - Ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond

BEK nr. 1913 af 04/10/2021 - Vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

BEK nr 723 af 28/05/2020 - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

BEK nr 1346 af 23/11/2023 - Revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og LD Fonde

BEK nr 1245 af 27/11/2019  - Bekendtgørelse om finansielle rapporter for LD Fonde

BEK nr 418 af 31/05/2005 - Flytteregler og -gebyrer ved overflytning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond

BEK nr 436 af 08/06/1999 - Puljeinvestering i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Vejledninger

CIR nr 55 af 19/03/1980 - Vedtægter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond