Lovsamling

Herunder kan du se Finanstilsynets samling af lovgivning på det finansielle område. Lovsamlingen er opdelt efter forskellige virksomhedsområder. I underkategorierne er lovgivningen opdelt i love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Hvert virksomhedsområde har en Generel kategori, der indeholder lovgivning, som vedrører alle underkategorierne.

En lov kan i lovsamlingen være angivet på to måder. Enten med forkortelsen LOV eller LBK. Forskellen er, at LOV henviser til en hovedlov, hvor LBK henviser til en lovbekendtgørelse. En lovbekendtgørelse er en teknisk sammenskrivning af den oprindelige hovedlov med senere ændringslove. Lovbekendtgørelser udarbejdes med det formål at styrke overblikket over gældende ret. 

En bekendtgørelse er en administrativ forskrift, der udstedes med hjemmel i en lov. Formålet med en bekendtgørelse er at gennemføre eller udfylde en lovs regler.

En vejledning er en ikke juridisk bindende regulering, der har til formål, at orientere om reglers indhold og baggrund. Vejledning indeholder derudover fortolkningsbidrag og anviser, hvordan en bestemt bindende forskrift tænkes overholdt. 

Ovenstående definitioner er beskrevet i en lovhierarkisk rækkefølge.

Vi gør opmærksom på, at lovgivningen i de enkelte underkategorier ikke er udtømmende, og at der kan ligge lovgivning, der er relevant for et område i en anden underkategori. Særligt underkategorien Finansiel virksomhed indeholder lovgivning, der vedrører flere virksomhedsområder.