Retningslinjer om fortolkning af shortselling forordningens undtagelse vedrørende market makere og primary dealere

Det Europæiske Værdipapir- og Markedstilsyn ESMA udsendte den 2. april 2013 retningslinjer om fortolkning af undtagelsen for market makere og primary dealere i henhold til shortselling forordningen.

Undtagelsen indebærer, at marketmakere og primary dealere er fritaget fra nogle af de restriktioner og offentliggørelsesregler, som findes i forordningen. ESMA's retningslinjer har til formål at ensrette fortolkningen af EU-retsakterne på tværs af medlemsstaterne.

  • Retningslinjerne kan findes her

Retningslinjerne kan anvendes som en vejledning til forståelse af undtagelsen og som en beskrivelse af de vurderinger, som Finanstilsynet kan forventes at lægge til grund ved vurderingen af, hvorvidt anvendelse af undtagelsen kan tillades.

Retningslinjerne indeholder endvidere standardskemaer, som market makere eller primary dealere skal anvende ved henvendelse til Finanstilsynet om anvendelse af undtagelsen.

Standardskemaerne kan findes via nedenstående links:

Finanstilsynet har til hensigt overordnet at tilrettelægge sin sagsbehandling i overensstemmelse med de udsendte retningslinjer. Dog har Finanstilsynet meddelt ESMA, at Finanstilsynet ikke følger retningslinjerne vedrørende punkterne i afsnit 35 – 36 om markedsmedlemsskab og afsnit 75 – 76 om gennemgang af eksisterende undtagelser.