Regler for short selling

Her finder du links til reglerne om short selling.

Ministerrådet og Europa-Parlamentet vedtog den 14. marts 2012 forordning nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps. EU kommissionen har herudover vedtaget en række delegerede retsakter. Disse regelsæt kan findes på EU kommissionens hjemmeside om short selling:

Se også