Eksempler på indberetning

Finanstilsynet har udarbejdet en række eksempler på transaktioner med værdipapirer.

Kontakt

Fuldmægtig

Frederik Elm Ougaard
+45 33 55 83 92


Fuldmægtig

Martin Buch Smedegaard
+45 33 55 82 18


Eksemplerne er opbygget sådan, at de først indeholder en forklaring af handlen/transaktionerne. Derefter følger en grafisk fremstilling af transaktionerne, og eksemplet afsluttes med en gennemgang af de indberetninger, der skal foretages på baggrund af transaktionerne.

Eksemplerne er nu blevet udvidet sådan, at de dækker både transaktioner med obligationer og aktier.

Finanstilsynet skal desuden gøre opmærksom på, at ESMA (European Securities and Markets Authority) i øjeblikket arbejder med yderligere at harmonisere kravene til transaktionsindberetninger. Det betyder, at de nuværende eksempler kan blive ændret som følge af nye/ændrede krav fra ESMA.

Såfremt der er behov for yderligere information kan følgende kontaktes

 

Transaktioner med aktier

 

Transaktioner med obligationer