Undtagelser fra MiFID II

Her kan du læse nærmere om undtagelser til MiFID II, herunder hvornår der skal gives meddelelse til Finanstilsynet.

Værd at vide

Skemaet skal sendes til:

finanstilsynet@ftnet.dk

ATT: INVEST

Fysiske og juridiske personer (personer), der udøver accessorisk virksomhed vedrørende råvarederivater m.m., er pr. 3. januar 2018 forpligtet til årligt at meddele Finanstilsynet omfanget af de investeringsservicer og investeringsaktiviteter, de udøver. De skal desuden på anmodning fra Finanstilsynet redegøre for de kriterier, som de lægger til grund for at definere deres aktiviteter som accessoriske i forhold til deres hovederhverv.

Finanstilsynet har udarbejdet et skema til brug for dette. Skemaet skal indsendes hvert år inden den 1. april.

Hent skemaet her.

Få yderligere information her.