CTP

Godkendte udbydere af konsolideret løbende handelsinformation (CTP'er).

Virksomhed som godkendt udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP) består i at indsamle efterhandelsdata fra markedspladser og godkendte offentliggørelsesordninger (APA) og offentliggøre disse oplysninger (herefter oplysningerne) i konsolideret form for så vidt angår:

• aktier
• depotbeviser
• ETF’er
• certifikater
• andre lignende aktieinstrumenter
• obligationer
• strukturerede finansielle produkter
• emissionskvoter
• derivater.

Det fremgår af henholdsvis artikel 6, stk. 1, 10, stk. 1, 20, stk. 1 og 21, stk. 1 i MiFIR .

En virksomhed kan opnå tilladelse som godkendt udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP), når den opfylder en række individuelle krav, som er nærmere angivet herunder. Virksomhedens ledelse skal desuden leve op til de ledelsesmæssige krav, der gælder for udbydere af dataindberetningstjenester, læs mere her.

En godkendt udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP) skal:

Figuren viser 7 krav, som en godkendt udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP) skal leve op til 

Ansøgningsskema til udbyder af dataindberetningstjenester findes her og fit & proper-ansøgningsskema for ledelsesmedlemmer findes her.