ARM

Godkendte indberetningsmekanismer (ARM’er).

Virksomhed som godkendt indberetningsmekanisme (ARM) består i at indberette fuldstændige og nøjagtige oplysninger om transaktioner (herefter transaktionsindberetningerne) til Finanstilsynet, jf. artikel 26 i MiFIR .

En virksomhed kan opnå tilladelse som godkendt indberetningsmekanisme (ARM), når den opfylder en række individuelle krav, som er nærmere angivet herunder. Virksomhedens ledelse skal desuden leve op til de ledelsesmæssige krav, der gælder for udbydere af dataindberetningstjenester, læs mere her.

En godkendt indberetningsmekanisme (ARM) skal:

En liste over krav, som en godkendt indberetningsmekanisme (ARM) skal leve op til 

Ansøgningsskema til udbyder af dataindberetningstjenester findes her og fit & proper-ansøgningsskema for ledelsesmedlemmer findes her.