APA

Godkendte offentliggørelsesordninger (APA’er).

Virksomhed som godkendt offentliggørelsesordning (APA) består i at offentliggøre efterhandelsdata (herefter oplysningerne) på vegne af værdipapirhandlere for så vidt angår:

• aktier
• depotbeviser
• ETF’er
• certifikater
• andre lignende aktieinstrumenter
• obligationer
• strukturerede finansielle produkter
• emissionskvoter
• derivater.

Det fremgår af henholdsvis artikel 20, stk. 1 og 21, stk. 1 i MiFIR .

En virksomhed kan opnå tilladelse som godkendt offentliggørelsesordning (APA), når den opfylder en række individuelle krav, som er nærmere angivet herunder. Virksomhedens ledelse skal desuden leve op til de ledelsesmæssige krav, der gælder for udbydere af dataindberetningstjenester, læs mere her.
 
En godkendt offentliggørelsesordning (APA) skal:

Figuren viser 7 krav, som en godkendt offentliggørelsesordning (APA) skal leve op til. 

Ansøgningsskema til udbyder af dataindberetningstjenester findes her, og fit & proper-ansøgningsskema for ledelsesmedlemmer findes her.