Forskelle på systematiske internalisatorer, markedspladser og ”almindelige” investeringsselskaber

Få overblik over de væsentligste forskelle på aktørerne.

Hvad er forskellen mellem systematiske internalisatorerer, markedspladser og ”almindelige” investeringsselskaber?

MiFID II og MiFIR udvisker til en vis grad forskellene mellem markedspladserne og de systematiske internalisatorer.

 

Figuren nedenfor giver et overblik over de væsentligste forskelle.

 

  Forpligtelse
for Markedsplads
Forpligtelse
for SI 

 Forpligtelse for
"almindelige"
investeringsselskaber/OTC

 Førrhandelsgennemsigtighed

    ✓
   (ikkebindende priser)    
✓   
(bindende priser)     
  
×
 Efterhandelsgennemsigtighed

 

 

 

 Best execution

 

 

 

 Reference data

 

 


 ×
 Efterhandelsrapporteringsforpligtelse   

 

 

 
Kun på salgssiden