ESMA

Her finder du links og information fra ESMA om systematiske internalisatorer.

Siden vil løbende blive opdateret med nyheder og information.

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2017/565 

Om organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på MiFID II.

2017/567

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår definitioner, gennemsigtighed, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervention og positioner

2017/577 

Om volumenbegrænsningsmekanismen og indberetning af oplysninger med henblik på gennemsigtighedsberegninger og andre beregninger.
2017/583

Om gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater.
2017/585

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder skal iværksætte.

2017/587 

om gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator.
2017/590

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder.

Final report

Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID/MiFIR.

Q&A

Questions and Answers on MiFID II and MiFIR Market Structure Topics

Questions and Answers on MiFID II and MiFIR transparency topics.

 

Guidelines  


Guidelines on transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II.