Produktgodkendelsesprocedurer

Her kan du læse nærmere om reguleringen vedr. produktgodkendelsesprocedurer (MIFID II’s product governance regler)

Hvad er produktgodkendelsesprocedurer?

Reglerne om produktgodkendelse indeholder organisatoriske krav til produktudviklere og distributører, herunder krav til deres compliance-funktion og udviklernes kompetencer.

 

Hvad er omfattet af reguleringen om produktgodkendelsesprocedurer?

Kravene gælder bl.a. for værdipapirhandlere, der udvikler, udsteder og/eller distribuerer investeringsprodukter (finansielle instrumenter og strukturelle indlån).

 

Hvad er indholdet i reglerne om procedure for produktgodkendelse?

Både produktudviklere og distributører skal fastsætte en målgruppe for det produkt, de udvikler og distribuerer. Ved afgrænsningen af målgruppen skal virksomheden præcisere de typer kunder, hvis behov, karakteristika og investeringsformål produktet er foreneligt med. Endelig skal produktudviklere og distributører løbende vurdere, om produkterne fortsat opfylder målgruppens behov, og om den tilsigtede distributionsstrategi fortsat er hensigtsmæssig.

 

Hvor kan jeg læse nærmere om reglerne om procedurer for produktgodkendelse?

Reglerne om produktgodkendelse fremgår af MiFID II artikel 16, stk. 3, og artikel 24, stk. 2. Reglerne er suppleret på niveau 2 af artikel 9 og 10 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 af 7. april 2016. Reglerne er i dansk ret implementeret i bekendtgørelse nr. 922 af 29. juni 2017 om produktgodkendelsesprocedurer, som trådte i kraft den 3. januar 2018. Den fælleseuropæiske værdipapirtilsynsmyndighed ESMA har endvidere udarbejdet ”Retningslinjer for kravene til produktstyring i MiFID II”.