Register over derivatklasserne, der er erklæret omfattet af handelsforpligtelsen

Læs nærmere om, hvornår handelspligten finder anvendelse for derivater.

ESMA har i henhold til artikel 34 i MiFIR oprettet et register over de derivatklasser, der er erklæret omfattet af handelsforpligtelsen.

 

Registret skaber klarhed til markedsdeltagerne om anvendelsen af ​​handelsforpligtelsen under MiFIR og især om:

  • de klasser af derivater, der er omfattet af handelsforpligtelsen

  • de handelssteder, hvor disse derivater kan handles

  • de datoer, hvor forpligtelsen træder i kraft pr. kategori af modparter

 

Det offentlige register vil blive opdateret i tilfælde af ændringer, som f.eks. når nye handelssteder tilbyder handel med de derivater, der er omfattet af handelsforpligtelsen.

 

Hvis ESMA fremadrettet vil inkludere flere derivater inden for rammerne af handelsforpligtelsen vil markedsdeltagere blive hørt forud herfor.

 

Registeret er tilgængeligt på ESMA’s hjemmeside, www.esma.europa.eu, og indeholde information om de omfattede derivater, og fra hvilket tidspunkt disse er omfattet af handelsforpligtelsen.

 

Registeret kan tilgås direkte her.