Udbydere af direkte elektronisk adgang

Her kan du læse om de krav og regler, der gælder for udbydere af direkte elektronisk adgang.

I henhold til kapitalmarkedsloven er medlemmer af markedspladser, der udbyder direkte elektronisk adgang til deres kunder, underlagt regulering og krav.

Medlemmer af markedspladser, der ønsker at udbyde direkte elektronisk adgang til deres kunder, have tilladelse som fondsmæglerselskab, EU-kreditinstitut eller investeringsselskab (herefter ”investeringsselskab").

Ud over de generelle krav til et investeringsselskab skal en udbyder af direkte elektronisk adgang efterleve en række krav, der alene gælder, hvis investeringsselskabet ønsker at udbyde direkte elektronisk adgang til sine kunder.

Et investeringsselskab, der ønsker at udbyde direkte elektronisk adgang, skal have effektive systemer og kontrolforanstaltninger, der:

5 ting, som  de effektive systemer og kontrolforanstaltninger skal have 

 

Udover ovenstående systemer og kontrolforanstaltninger skal et investeringsselskab opfylde en række mere praktiske bestemmelser. Det skal:

 

 6 bestemmelser, der skal være opfyldt

 

Læs mere om, hvordan der skal gives meddelelse til Finanstilsynet her.

 

Kravene til et investeringsselskab er nærmere specificeret i kapitel 3 i Forordning 2017/589 om præcisering af de organisatoriske krav til investeringsselskaber, der benytter algoritmisk handel.

 

Læs forordningen her.