Markedspladser

Her kan du læse om de krav og regler, der gælder for markedspladser der tilbyder direkte elektronisk adgang.

Med MiFID II bliver operatører af markedspladser, der tillader sine medlemmer at udbyde direkte elektronisk adgang til deres kunder, underlagt regulering og krav. Reglerne er implementeret i lov om kapitalmarkeder, der trådte i kraft den 3. januar 2018.

 

En operatør af en markedsplads, der tillader sine medlemmer at udbyde direkte elektronisk adgang, vil blive omfattet af en række krav. Hvilke krav, der gør sig gældende for den enkelte operatør, afhænger af, om der er tale om direkte markedsadgang eller sponsoreret adgang.

 

Med udgangspunkt i spørgsmålet om, om markedspladsen tillader sine medlemmer at udbyde direkte elektronisk adgang, bliver det illustreret, om markedspladsen er omfattet af de generelle organisatoriske og driftsmæssige krav. 


Direkte markedsadgang

En operatør af en markedsplads, der tillader sine medlemmer at udbyde direkte elektronisk markedsadgang, er omfattet af kravene til direkte markedsadgang, uanset om der er tale om direkte markedsadgang eller sponsoreret adgang.

Kravene til direkte markedsadgang kan opdeles i to kategorier:

  • Organisatoriske krav

  • Krav, der er rettet mod markedspladsens medlemmer.

Organisatoriske krav til markedspladsen

En markedsplads, der tillader sine medlemmer at udbyde direkte elektronisk adgang, skal:

  

4 punkter om, hvad markedspladsen skal.

Krav rettet mod markedspladsens medlemmer

Udover at opfylde en række organisatoriske krav skal en markedsplads, der tillader sine medlemmer at udbyde direkte elektronisk adgang, leve op til en række krav, der er rettet mod medlemmerne af markedspladsen. Markedspladsen skal have systemer, procedure og ordninger, der sikrer, at:

 

 3 krav

 

Sponsoreret adgang

Hvis en markedsplads tillader sine medlemmer at udbyde direkte elektronisk adgang gennem sponsoreret adgang, skal markedspladsen foruden kravene til direkte markedsadgang opfylde en række specifikke krav.

 

En markedsplads, der tillader sponsoreret adgang, skal desuden:

 

4 ting, som en markedsplads skal gøre.

 

Kravene til operatører af markedspladser er nærmere specificeret i Forordning 2017/584 om præcisering af organisatoriske krav til markedspladser.

 

Læs forordningen her.