Spørgsmål og svar

Ofte stillede spørgsmål og svar

 

1. Mit tidligere transaktions-xml dokument fejler ved validering mod de nye schemaer?
Der er lavet ændringer i de nye schemaer, hvor versions-nummer er inkluderet som attribut for ns:report. Se de vedlagte eksempler med transaktions-xml-filer på siden XML-filer.
2. Vi skal indrapportere for 80 pengeinstitutter. Kan det være rigtigt, at vi hver dag skal lave 80 transaktions-filer?
Hvert pengeinstitut (eller Reporting Party) skal indrapportere hver bankdag, selvom rapporteringen er tom. Men en Technical Reporting Party (eksempelvis SDC og Bankdata) kan indrapportere for flere Reporting Parties i samme transaktions-fil. Ja, man kan vælge at indsende én eller separate filer pr. indberetningspligtige/Reporting Parties (RP).

Der modtages et retursvar er pr. sendt fil dvs. har man sendt separate filer, så er der separate retursvar, og har man sendt én fil, så er der ét retursvar.

Vi henviser desuden til TRS dokumentationen, som beskriver filnavnets opbygning. Bemærk at der heri indgår et sekvensnummer, som skal være unikt for hver fil.
3. Kan vi udelade tags eksempelvis "ClientZipCode" i transaktions-recorden, eller skal den være med, men bare tomt tags?
Begge dele er muligt. En god måde at tjekke dette på, er at validere det mod schemaerne på siden Teknisk dokumentation.
4. Skal vi som Technical Reporting Party (TRP) rapportere for alle vores tilknyttede indberetningspligtige/Reporting Parties(RP) i én ftp-folder eller skal vi rapportere i hver af vores RP foldere på ftp-serveren?
Hver TRP har kun én folder hvor alle tilknyttede RP'eres filer placeres.

5. Kan man som Technical Reporting Party (TRP) indberette fra flere forskellige værdipapirhandler i samme fil?
Ja, man kan vælge at indsende én eller separate filer pr. indberetningspligtige/Reporting Parties (RP).

- Uanset om man som Technical Reporting Party (TRP) sender én eller separate filer, sender man så filen (filerne) til TRP'ens postkasse?

Ja.

- Hvordan får man retursvar efter indsendelse af fil/filer?

Retursvar er pr. sendt fil. Har man sendt separate filer, så er der separate retursvar, og har man sendt én fil, så er der ét retursvar.
6. Der er mange steder i dokumentationen man henviser til en unik fil-id både på indberetning og i statusfilen man modtager (feedback). Men der er ikke eksempler på hvilket felt er fil-id?
Vi henviser til TRS dokumentet – TRS-Requirements specification RP, som beskriver filnavnets opbygning. Bemærk at der heri indgår et sekvensnummer, som skal være unikt for hver fil. Du kan selv hente det på siden Teknisk dokumentation.

Bemærk ligeledes at hver transaktion skal have et unikt id, se feltet ”Transaction reference number”.
7. Kan man have foranstillede nuller i tal i en indberetnings transaktion?
Ja, det kan man.
8. Kan man genbruge et transaktionsnummer fra en tidligere cancelleret handel?
Nej, man skal lave et nyt unikt transaktionsnummer.

9. Skal encoding være "UTF-8"? Kan man ikke bruge"ISO-8859-1" ?
Vi anbefaler at bruge UTF-8. Systemet kan godt håndtere ISO-8859-1, men det er ikke testet grundigt.

10. Skal alle transaktions filerne sendes i samme sekvens, som de har fået sekvensnummer i navnet?
Nej, de skal ikke komme i samme sekvens rækkefølge som nummeret i navnet. Man kan sagtens starte med sekvens nummer 9999, og så sende en med nummer 0001.
11. Er det korrekt forstået at "drypvis" indberetning er i orden - således at indberetningen ikke sker i én fil?
Indberetning af en handel skal ske senest kl. 17 den efterfølgende arbejdsdag. Det indebærer, at man kan vælge at aflevere "drypvis" eller at samle op i større "batches" og sende transaktionerne i én eller få filer i døgnet. Der er dog en teknisk begrænsning på sekvensnummereringen af filer, der går til 9999 indenfor samme arbejdsdag.

12. Kan man sende filer til Finanstilsynets TRS system på andet end danske bankdage?
På nær behovet for servicevinduer i det tekniske miljø kan der indberettes til TRS året rundt (24/7/365).

Bankdagene er alene styrende for forpligtelsen til at foretage indberetning rettidigt (t+1, hvor 1=bankdag).
13. Hvorfor modtager vi en feedback-fil med fil-angivelsen ".zip.zip"?
Systemet er designet således at fejl i fil navngivningen altid generere en feedback fil, hvor navnet er sammensat af den oprindelige fils navn - med ”FB_” foran og ”.zip” bagved. På denne måde vil filer med forkert navn foranledige en feedback fil med endelsen ”.zip.zip”.
14. Hvilket felt skal fra 1. juli 2008 bruges til indberetning af depotnummer?
Indberetning af depotnummer skal ske i feltet ClientCode.