MiFiD-TRS

Kontakt

Fuldmægtig

Frederik Elm Ougaard
+45 33 55 83 92


Fuldmægtig

Martin Buch Smedegaard
+45 33 55 82 18


Finanstilsynet har som følge af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) etableret et transaktionsrapporteringssystem (TRS). Siden den 1. november 2007 har alle værdipapirhandlere skulle indberette transaktioner til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har valgt at løfte denne opgave ved at deltage i et nordisk/baltisk samarbejde, og anvender derfor et transaktionsrapporteringssystem, der er udarbejdet af det svenske finanstilsyn (Finansinspektionen).

På denne side informerer Finanstilsynet generelt om TRS og offentliggør dokumentation mv. Da størstedelen af dokumentationen er udarbejdet af Finansinspektionen til brug for den nordisk/baltiske arbejdsgruppe, vil meget af dokumentationen være på engelsk og fremstå som udarbejdet af Finansinspektionen. Det tilstræbes så vidt muligt at opdatere informationerne med de gældende versioner.

Der henvises i øvrigt til Finansinspektionens hjemmeside:

Læs mere om TRS via det svenske finanstilsyns "Finansinspektionen" hjemmeside

Læs i øvrigt mere om de tre kategorier af udbydere af dataindberetningstjenester og om ansøgningsprocessen her

Seneste nyt

 • Finanstilsynets budskaber fra orienteringsmødet den 14. marts
  2011 (pdf)
 • Afklaring på spørgsmål om OTC fra orienteringsmødet d. 26. april
  2010 (pdf)
 • Nyhedsbrev oktober 2010 (pdf)
 • Læs om ny dato for indberetning af OTC derivater og nyt om TREM 3.0 (pdf)
 • Se brevet til værdipapirhandlere vedrørende Finanstilsynets øgede fokus på korrekt indberetning af handelsdata,
  af Fondsrådets formand Sven Holm (pdf)
 • Finanstilsynets budskaber fra orienteringsmødet den 26. april 2010 (pdf)
 • Nyhedsbrev marts 2010 (pdf)
 • Fejl i transaktionsindberetninger (pdf)  
 • Nyt om transaktioner, hvor der cleares via en central modpart & harmonisering af krav (pdf)
 • AII indberetning (pdf)
 • Se de seneste nyheder vedrørende AII koder og systematisk internalisering (pdf)
 • Finanstilsynets budskaber fra mødet den 2. september 2008 i den tekniske følgegruppe, der primært omhandlede datakvaliteten i de modtagne indberetninger og de kommende skemaændringer (pdf)
 • Ændring af BIC-kode, navneændring m.v. (pdf)