Markedsføring

Her finder du information til brug for anmeldelse af markedsføring samt reglerne for afgifter.

En dansk UCITS, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS direktivet), og som ønsker at markedsføre sine andele uden for Danmark, skal anmelde dette til Finanstilsynet.

Endvidere skal en udenlandsk UCITS omfattet af UCITS direktivet, som ønsker at markedsføre sine andele i Danmark anmelde dette til Finanstilsynet.