Genansøgningsprocessen

På denne side finder du en beskrivelse af genansøgningsprocessen for virksomheder, der har en tilladelse efter den ophørende lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Genansøgningsprocessen – Lov om betalinger

Den 1. januar 2018 træder lov om betalinger i kraft. Loven implementerer direktiv (EU) 2366/2015 om betalingstjenester i det indre marked, også kal-det PSD2, i dansk ret. Samtidig ophæves den eksisterende lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Dette betyder, at alle virksomheder, der har en tilladelse efter den ophørende lov om betalingstjenester og elektroniske penge, skal genansøge om en tilladelse efter den nye lov om betalinger.

Virksomheder, der skal genansøge om tilladelse, skal ikke indsende en ny fuldstændig ansøgning. Finanstilsynet vil med genansøgningsprocessen primært sikre, at virksomhederne overholder de nye krav i lov om betalinger, og vil derfor indkalde det materiale, som belyser overholdelsen af de nye krav.

Hvis virksomheden indsender en fuldstændig ansøgning inden den fastsatte frist, kan virksomheden fortsætte sine tilladelsespligtige aktiviteter, mens genansøgningen behandles.

1. E-pengeinstitutter og betalingsinstitutter

Skal genansøge om en tilladelse efter §§ 8 eller 9, i den nye lov om betalinger.
Fristen for at indsende genansøgningen inklusiv materiale er den 13. juli 2018.

2. Virksomheder med begrænset tilladelse efter den ophørende lovs § 37, stk. 1, nr. 2 eller § 39 p, stk. 1, nr. 2

Disse virksomheder skal genansøge om en tilladelse efter §§ 50 eller 51, i den nye lov om betalinger. Fristen for at indsende genansøgningen inklusiv materiale er den 13. januar 2019. Virksomheder med begrænset tilladelse kan udøve aktiviteterne i bilag 1, nr. 1-6.

Et eksempel kan være udstedelse af bredt anvendelige gavekort eller drift af en crowdfunding-platform, hvor de årlige betalingstransaktioner ikke overstiger en værdi svarende til 36 millioner euro.

3. Virksomheder med begrænset tilladelse efter den ophørende lovs § 37, stk. 1, nr. 1 eller § 39 p, stk. 1, nr. 1, og som kun udøver aktiviteter omfattet af § 5, nr. 14 eller 15, i den nye lov om betalinger

Et eksempel på denne type virksomhed kan være udstedelse af gavekort, der kun kan anvendes i et enkelt butikscenter eller et betalingsinstrument, der kun kan anvendes til at erhverve en afgrænset mængde varer, eksempelvis et benzinkort.

Disse virksomheder skal senest den 1. september 2018 indsende følgende oplysninger om virksomheden til Finanstilsynet, til brug for tilsynets vurdering af, hvorvidt virksomheden er omfattet af undtagelserne i § 5, nr. 14 eller 15, jf. § 61, i lov om betalinger.

  • En beskrivelse af virksomhedens tilladelsespligtige aktiviteter, herunder en vurdering af, hvorvidt virksomheden er omfattet af en af undtagelserne i § 5, nr. 14 eller 15, i lov om betalinger.
  • En opgørelse over den samlede værdi af betalingstransaktioner gennemført i de foregående 12 måneder.

Hvis virksomheden er omfattet af én af undtagelserne, trækker Finanstilsynet herefter den tidligere tilladelse tilbage, idet aktiviteterne ikke længere er tilladelseskrævende.

4. Virksomheder kun med tilladelse jf. bilag 1, nr. 7

Med lov om betalinger opstår en særlig situation for virksomheder, der har tilladelse efter bilag 1, nr. 7, da dette nr. ikke er medtaget i bilag 1 til den nye lov om betalinger. Samtidig indføres en ny undtagelse med lov om betalinger § 5, stk. 1, nr. 17, der kan have relevans for virksomheder med tilladelse efter bilag 1, nr. 7.

Disse virksomheder skal senest den 1. september 2018 indsende følgende oplysninger om virksomheden til Finanstilsynet, til brug for tilsynets vurdering af, hvorvidt virksomheden er omfattet af undtagelserne i § 5, nr. 17.

  • En beskrivelse af virksomhedens tilladelsespligtige aktiviteter, her-under en vurdering af, hvorvidt virksomheden er omfattet af udtagelsen.
  • Dokumentation for, at virksomheden overholder kriterierne i § 5, stk. 1, nr. 17.

Hvis virksomheden er omfattet af én af undtagelserne, trækker Finanstilsynet herefter den tidligere tilladelse tilbage, idet aktiviteterne ikke længere er tilladelseskrævende.

Vil du vide mere?

Kontakt betalingstjenesteteamet på finanstilsynet@ftnet.dk.

 

test
test