Orientering om dispensation fra kontantreglen

Det er muligt for butikker og andre betalingsmodtagere at søge om dispensation fra kontantreglen, jf. § 81 i lov om betalinger.

Det er muligt for butikker og andre betalingsmodtagere at søge om dispensation fra kontantreglen. En ansøgning om dispensation skal sendes til Finanstilsynet.

Det følger af § 1, stk. 7, i lov om betalinger, at erhvervsministeren helt eller delvist kan dispensere fra kontantreglen. Erhvervsministeren har ved brev af 9. januar 2020 delegeret dispensationsbeføjelsen til Finanstilsynet.

Finanstilsynet administrerer fra den 9. januar 2020 dispensationsmuligheden i overensstemmelse med den praksis, erhvervsministeren har fastlagt.  


Kan I få dispensation? 

Erhvervsministeren har fastlagt, at der skal være tale om betalingsmodtagere, der afvikler begivenheder

  • af kort varighed,
  • der kun forekommer én gang årligt og
  • som afvikles inden for et afgrænset område, førend der kan tildeles dispensation.

Betalingsmodtagere, der ikke lever op til samtlige af de tre ovenstående punkter, kan ikke tildeles dispensation fra kontantreglen.

  


Sådan ansøger I om dispensation 

 

Butikker og andre betalingsmodtagere skal ansøge Finanstilsynet, såfremt de ønsker dispensation fra § 81, stk. 1, i lov om betalinger. Ansøgningen skal indeholde oplysninger vedrørende:

  • ansøgeren selv, herunder navn og type af forretning,

  • begivenhedens varighed,

  • området begivenheden afholdes på, og

  • ansøgerens arrangement i øvrigt.

Ansøgninger skal sendes til Finanstilsynets hovedpostkasse på finanstilsynet@ftnet.dk.

 

Finanstilsynet gør opmærksom på, at sagsbehandlingstiden som udgangspunkt er 60 dage.

 

Nedenfor kan du finde links til dispensationer udstedt af Finanstilsynet.  

 

Afgørelser

Afgørelse vedr. Lumagica - Christmas Wonderland

Afgørelse vedr. Lumagica - Spooky LumiNights
Afgørelse vedr. Lumagica - Magic Forest
Afgørelse vedr. Lumagica - Frozen Kingdom
Afgørelse vedr. Live Nation Denmark A/S

Afgørelse vedr. Park Rock, den 24. marts 2020

Afgørelse vedr. Smuk Event A/S

Afgørelse vedr. Tomorrow Collective ApS 

Afgørelse vedr. Lumierer

Afgørelse vedr. Aalborg Karneval

Afgørelse vedr. Slagelse Festuge

Afgørelse vedr. Alive Festival

Afgørelse vedr. Enchanted Winter Forest

Afgørelse vedr. Spooky LumiNigths

Afgørelse vedr. Frozen Kingdom

Afgørelse vedr. Cirkus Jul

Afgørelse vedr. LUMAGICA

Afgørelse vedr. Langelandsfestival A/S

Afgørelse vedr. Slagelse Festuge

Afgørelse vedr. Spejdernes Lejr 2022

Afgørelse vedr. Thy Alive Festival

Afgørelse vedr. Heartland Festival

Afgørelse vedr. Copenhell

Afgørelse vedr. Cirkus Summarum 2022
Afgørelse vedr. Cykelfestivalen FestiVélo
Afgørelse vedr. Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Afgørelse vedr. Grøn Koncert 2022
Afgørelse vedr. Løgstør Open Air
Afgørelse vedr. Røde Kors
Afgørelse vedr. SYD FOR SOLEN
Afgørelse vedr. Thy Rock 2022

Afgørelse vedr. Aarhus Festuge 2022

Afgørelse vedr. Smukfest

Afgørelse vedr. Rock Under Broen

Afgørelse vedr. Cirkus Summarum

Afgørelse vedr. Grøn koncert 2023