Lovgivning for benchmark

Benchmarkforordningen indfører et nyt regelsæt for administratorer, stillere og brugere af benchmarks. Forordningen har til hensigt at sikre pålidelighed og præcision af benchmarks. Her findes de nyttige links for lovgivningen.

  • Læs forordningen her på dansk og her på engelsk

  • Se ESMA’s side for benchmarkforordningen her
  • Se Kommissionens side for delegerede retsakter for benchmarkforordningen her

  • Læs ESMAs Q&A på benchmarkforordningen her

  • Læs EMSAs udkast til RTS inklusiv skemaer til ansøgning som administrator her

Gennemførelsesforordninger

 

Nr.

Titel

2016/1368

Om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

2017/1147 Om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011
2017/2446 Om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1368 om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

 

 Delegerede retsakter

Nr.

Titel

2018/64

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår præcisering af, hvordan kriterierne i artikel 20, stk. 1, litra c), nr. iii), skal anvendes til at vurdere, om bestemte begivenheder ville medføre væsentlige negative konsekvenser for markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i en eller flere medlemsstater

2018/65 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge visse tekniske elementer i definitionerne i samme forordnings artikel 3, stk. 1
2018/66 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes
2018/67 Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår fastlæggelse af betingelserne for vurdering af virkningerne som følge af ophør eller ændring af eksisterende benchmarks