Lovgivning for benchmark

Benchmarkforordningen finder anvendelse fra januar 2018 og erstatter de nationale regler på området. Her findes de nyttige links for den eksisterende og kommende lovgivning.

Læs de eksisterende nationale regler i bekendtgørelsen om tilsyn med fastsættelse af referencerenter BEK nr. 1299 af 14/11/2013

 

Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8 juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014.

 

  • Læs forordningen her på dansk og her på engelsk

  • Læs ESMAs Q&A på benchmarkforordningen her

  • Læs EMSAs udkast til RTS inklusiv skemaer til ansøgning som administrator her

Gennemførelsesforordninger

 

Nr.

Titel

1368/2016 Om fastlæggelse af en liste over kritiske benchmarks, der bruges på de finansielle markeder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011