Krav til ejere af en finansiel virksomhed

Der gælder en række nærmere fastsatte krav til de personer og de selskaber, der helt eller delvist ejer en finansiel virksomhed. Disse regler er ens på tværs af EU.

Da reglerne er ens på tværs af EU, er skemaerne til indsendelse af informationer til brug for vurderingen også fastsat på europæisk plan. Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning om udfyldelse af skemaerne og hvilke krav, der skal opfyldes.