Værdipapirhandler

Her finder du EU-reglerne for værdipapirhandlere. Klik dig videre via de enkelte forordninger og direktiver og se en samlet oversigt over delegerede retsakter samt retningslinjer og henstillinger fra ESMA.

Tværgående regler

ESMA-EBA-principper for fastsættelse af benchmarks

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Forordninger & direktiver

  • MAR - om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) 
  • MiFID II & MiFIR - om markeder for finansielle instrumenter

For fondsmæglerselskaber, investeringsselskaber, samt penge- og realkreditinstitutter med tilladelse som værdipapirhandler

  • CRR/CRD IV - om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber / om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber
  • CRR - IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse

For fondsmægler I som defineret i § 5, stk. 1, nr. 32, i lov om finansiel virksomhed, samt for pengeinstitutter og realkreditinstitutter

  • BRRD - om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber
  • DGSD - om indskudsgarantiordninger