Udsteder af værdipapirer

Her finder du EU-reglerne for udstedere af værdipapirer. Klik dig videre via de enkelte forordninger og direktiver og se en samlet oversigt over delegerede retsakter samt retningslinjer og henstillinger fra ESMA.

Tværgående regler

ESMAs & EBAs principper for fastsættelse af benchmarks

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Forordninger & direktiver

  • MAR - om insiderhandel og kursmanipulation (Markedsmisbrug)
  • Overtagelse - om overtagelsestilbud
  • Prospekter - om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel
  • SRD - om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber
  • Transparens - om gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked

Kommende regulering

  • Prospektforordningen  - regler om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, som træder i kraft 21. juli 2019