UCITS

Her finder du EU-reglerne for UCITS, dvs. investeringsforeninger, investeringsforvaltningsselskaber, selskaber for investering af kapital, der er variabel (SIKAV) og værdipapirfonde. Klik dig videre via de enkelte forordninger & direktiver og se en samlet oversigt over delegerede retsakter samt retningslinjer og henstillinger fra ESMA.

Tværgående regler

ESMAs & EBAs principper for fastsættelse af benchmarks

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Forordninger & direktiver

  • CRA - om krav til kreditvurderingsbureauer
  • UCITS - om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)
  • UCITS V – om krav til depositarer, aflønningsregler og administrative sanktioner