Regler for investorer

Her finder du EU-reglerne for investorer. Klik dig videre via de enkelte forordninger og direktiver og se en samlet oversigt over delegerede retsakter samt retningslinjer og henstillinger fra ESMA.

Tværgående regler

ESMAs & EBAs principper for fastsættelse af benchmarks

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Forordninger & direktiver

  • MAR - om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)
  • MiFID II & MiFIR - om markeder for finansielle instrumenter
  • Overtagelse - om overtagelsestilbud 
  • Shortselling - om shortselling og visse aspekter af credit default swaps
  • SRD - om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber
  • Transparens - om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked