Infrastrukturvirksomheder

Her finder du EU-reglerne for infrastrukturvirksomheder, dvs. værdipapircentraler, centrale modparter m.fl. Klik dig videre via de enkelte forordninger og direktiver og se en samlet oversigt over delegerede retsakter samt retningslinjer og henstillinger fra ESMA.

Tværgående regler

ESMA-EBA-principper for fastsættelse af benchmarks

Disclaimer

Finanstilsynets EU-lovsamling er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter finder anvendelse, uanset om de findes i Finanstilsynets EU-lovsamling, herunder under de enkelte virksomhedstyper m.v. i EU-lovsamlingen.

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information i Finanstilsynets EU-lovsamling.

Forordninger & direktiver

  • CSDR - om værdipapirafvikling og værdipapircentraler (CSD’er)
  • EMIR - om OTC-derivater, centrale modparter (CCP’er) og transaktionsregistre
  • MiFID II & MiFIR - om markeder for finansielle instrumenter
  • Collateral  – om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse
  • Finality  – om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer